------------------------

คู่มือการตั้งค่า WIFI


-----------------------------
-----------------------------
การใช้ VPN ผ่าน GlobalProtect Agent ระบบใหม่ 
(11/11/59)
----------------------------

วิธีการแก้ปัญหาการใช้ระบบงาน Back Office ของ สศก. ที่ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
(07/05/57)

- ระบบจองห้องประชุม
- ระบบ E-Form
- ระบบ E-Meeting
- ระบบสารสนเทศอื่น

-----------------------------